Anesteziologiya-reanimasiya


Uroloji Mərkəz-Kamal Abdullayevin klinikası ” MMC  də fəaliyyət göstərən anesteziologiya və reanimasiya şöbəsi yüksək səviyyəli anestezioloji və reanimatoloji xidmət göstərir. Klinikamızda icra olunan uroloji əməliyyatların ağrısızlaşdırılması üçün müxtəlif anesteziologiya növlərindən istifadə olunur.


 

   

Ümumi anesteziya:
•Aparat – maska narkozu
•Tam əzələdaxili anesteziya
•Tam venadaxili anesteziya
•Kombinəolunmuş venadaxili anesteziya
•Endotraxeal intubasion anesteziya


Regional anesteziya:
•Spinal anesteziya
•Peridural anesteziya
•Kombinəolunmuş peridural+spinal anesteziya
•Kombinəolunmuş spinal+venadaxili anesteziya