Urodinamik Monitorinq


Sidiyini saxlaya bilməyən xəstələrdə

Urodinamik Monitorinq


    Sistometriya  Retroqrad olaraq sidik kisəsinin maye ilə dolması zamanı daxili təzyiqin dəyişilməsinin yoxlanılmasıdır. Bu zaman sidik kisəsi dolduqca onun daxili təzyiqi fasiləsiz olaraq ölçülür və sidik ifrazı aktına intensiv çağırış olana qədər davam etdirilir.