Yeni doğulmuş və 1 yaşa qədər uşaqlarda anadangəlmə hidronefroz.

Yeni doğulmuş uşaqlarda böyrəyin çürüməyi qabağdan

almaq üçün müvəqqəti punksion nefrostomiya qoyulur